วิธีการสั่งซื้อ

ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อ

การชำระเงิน

เงื่อนไขการจัดส่ง

พื้นที่จัดส่งสินค้า จัดส่งทั่วประเทศไทย


ลูกค้า กทม. ใช้เวลาจัดส่งภายใน 1-2 วันทำการ


ลูกค้า ต่างจังหวัด ใช้เวลาจัดส่งภายใน 1-3 วันทำการ


*** เวลาที่แจ้งดังกล่าวไม่รวมวันหยุดและวันอาทิตย์ ***

ขั้นตอนการตามสินค้า ยังไม่ได้ของ ทำอยางไร?

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า ทำอย่างไร?